ZŠ Kamenický Šenov

Škola pro všechny

Školní formuláře

 

Základní škola      
       
Žádost o přijetí do základní školy           Tato žádost se vyplňuje při zápisu do prvních tříd nebo při přijetí žáka cizince.  
       
Žádost o přestup z jiné základní školy   Tato žádost se předkládá v případě přestupu žáka z jiné základní školy.   
       
Žádost o přijetí do přípravné třídy   Možnost plnění povinné předškolní výchovy.  
       
Žádost o odklad povinné školní docházky      
       
Žádost o uvolnění z vyučování na dobu delší 2 dnů    Žádost se podává elektronicky (Komens v eŽK) řediteli školy.  
       
Bezinfekčnost      
       
Souhlas s výjezdem žáka do zahraničí      
       
Souhlas ZZ se zpracováním osobních údajů      
       
Přihláška do družiny   Na každý školní rok se podává nová přihláška.  
       
Žádost o snížení či osvobození poplatku za družinu      
       
Přihláška - školní kroužek      
       
Přihláška do školní jídelny   Podávají pouze noví zájemci, platí po celou dobu školní docházky nebo odhlášení.  
       
       

 

 

Mateřská škola      
       
Žádost o přijetí do mateřské školy           

 Tato žádost se vyplňuje při zápisu do mateřské školy.  

 Součástí této žádosti je i formulář "Zdravotní stav dítěte".

 
       
Žádost o přestup do mateřské školy    Tato žádost se předkládá v případě přestupu dítěte z jiné mateřské školy.   
       
Žádost o ukončení předškolního vzdělávání      
       
Zdravotní stav dítěte    Součást žádosti o přijetí do mateřské školy. Platnost potvrzení lékaře je jeden rok.  
       
Žádost o prominutí příspěvku za školské služby      
       
Bezinfekčnost      
Základní škola Kamenický Šenov
náměstí Míru 616
Kamenický Šenov, 471 14
IČO: 498 646 53
ID: hvnma6z
Zástupce řed.    604 / 741 448       
Jídelna   488 / 881 624
MŠ Pískovec   487 / 767 465
MŠ Mistrovická   487 / 767 400
MŠ nám. Míru   487 / 868 966 
Úřední hodiny školy  
Po   13:00 - 15:00  
 St   13:00  - 15:00  
Zřizovatelem školy je  
Město Kamenický Šenov