ZŠ Kamenický Šenov

Škola pro všechny

PAPOUŠČÍ RÁJ
Třída 7.A navštívila pozemek manželů Máchových, kteří se věnují chovu papoušků. Týna si pro své spolužáky připravila odborný výklad o těchto nádherně zbarvených krasavcích a jako bonus jsme získali i pár snímků přímo od majitele…
NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Paní Liptáková, vedoucí naší knihovny, připravila pro žáky 6.B opravdu pestrý dvouhodinový program. Děti byly mimo jiné vyzvány, aby se pokusily vytvořit stručné upoutávky na vybrané knižní tituly, což se jim docela podařilo…
Projekt MŠMT
Po celý školní rok se skupina sedmi žáků ze 7.A snažila rozvíjet své vědomosti z českého jazyka a literatury, což bylo hlavním cílem výše uvedeného projektu. Závěrečná setkání jsme společně strávili v terénu, abychom zmapovali názvy ulic v našem městě. Výsledky bádání poslouží jako pracovní materiál pro ostatní spolužáky.

Přírodovědné vzdělávání - ZŠ Kamenický Šenov

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007653

Cílem projektu je modernizace a pořízení vybavení přírodovědné učebny za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčové kompetenci přírodní vědy. Realizací projektu dojde k vytvoření moderní učebny přírodních věd, která odpovídá požadavkům současné doby. Žáci budou mít k dispozici nejmodernější edukační systém, který bude sloužit jako kompletní platforma pro realizaci experimentů ve výuce.

Projekt řeší celkovou rekonstrukci učebny na nové moderní prostory pro výuku přírodních věd pro 21 studentů.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Základní škola Kamenický Šenov
náměstí Míru 616
Kamenický Šenov, 471 14
IČO: 498 646 53
ID: hvnma6z
Zástupce řed.    604 / 741 448       
Jídelna   488 / 881 624
MŠ Pískovec   487 / 767 465
MŠ Mistrovická   487 / 767 400
MŠ nám. Míru   487 / 868 966 
Úřední hodiny školy  
Po   13:00 - 15:00  
 St   13:00  - 15:00  
Zřizovatelem školy je  
Město Kamenický Šenov