ZŠ Kamenický Šenov

Škola pro všechny

Lidice
Hrad Okoř se stal první zastávkou letošní exkurze našich 8. a 9. tříd. Hlavním cílem ale byla jednoznačně obec Lidice, která měla být nacisty navždy vymazána z místopisných map. Lidice však žijí dál a pietní místa v jejich bezprostředním okolí zůstávají varovným mementem pro následující generace....
Zábavné odpoledne
Prázdniny ve škole už skoro klepou na dveře, a proto jsme si s dětmi ze školní družiny zopakovali topografické značky, základy zdravovědy a vázání uzlů. Umíme vzájemně spolupracovat a dokonce bychom zvládli i hasit požár...
Absolventské práce
Letošní obhajoby absolventských prací žáků devátých tříd byly pro mnohé z učitelů, rodičů a žáků nižších ročníků obrovským zážitkem. Kdo zašel v tomto týdnu do auly místní školy, načerpal velké množství zajímavých informací nejen o stolním tenisu, motosportu, včelařství, chovu psů, horolezectví, bojových uměních, hokeji, vrhu koulí, fotografování, skautingu či modelingu. K vidění byla i mažoretka, ukázka světelné show, triky na skateboardu, ba dokonce i hasičský zásah. Milovníci hudby se zaposlouchali do tónů kytary i klavíru a díky Petrovi víme, jak funguje kochleární implantát. Zkrátka byla to tři velmi pestrá odpoledne, během kterých se nám naši deváťáci předvedli v tom nejlepším světle…

 

 Vítejte na stránkách  Základní školy a mateřské školy Kamenický Šenov, náměstí Míru 616, příspěvková organizace


Stavební práce v ulici náměstí Míru  (před budovou školy)

Z bezpečnostních důvodů (po dobu stavebních prací) je zakázáno chodit skrze vyhrazený prostor v parku před budovou školy. 


Uzavření školek v době školních prázdnin

MŠ Pískovec  -   od 16. 7. 2018 do 10. 8. 2018

MŠ Mistrovická  -  od 16. 7. 2018 do 17. 8. 2018

MŠ náměstí Míru - od 9. 7. 2018 do 17. 8. 2018

 

Poplatek za školku

Využití školky po dobu maximálně 3 dnů v měsíci - 150 Kč

Využití školky nad 3 dny v měsíci (4 a více ) - 300 Kč

 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY V PÁTEK 29. 6. 2018 - DO 14:00 HOD.


Projekt pro nový školní rok 2018/2019  - Školní klub

Hlavním posláním klubu bude zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace žáků v době, kdy jejich zákonní zástupci mají pracovní povinnosti. Důležitou součástí činnosti je také prevence sociálně patologických jevů.

Klub pro děti navštěvující 1. stupeň ZŠ, prioritně 3. a 5. třídy, ale můžou i mladší žáci, otevřeno od 11:40 do 17:30 hodin (provoz zdarma).

Po ukončení družiny je možno přejít do školního klubu, denní kapacita max. 20 žáků, zahájení činnosti školního klubu od 1. 9. 2018.

Můžeme se těšit na příměstské tábory, hry, animační programy a mnohem víc...

 

 


PŘIHLÁŠKA DO DRUŽINY          PŘIHLÁŠKA DO JÍDELNY              PŘIHLÁŠKA NA KROUŽEK


Konzultační hodiny - první úterý v měsíci do 15:00 hod.

(učitelé I. i II. stupně)


 

 

 

  Mgr. Martin Karhan

  ředitel školy

  734 / 257 617

  skola@zsks.cz

   
 

  Základní škola a mateřská škola

  Kamenický Šenov,náměstí

  Míru 616, příspěvková org.

  náměstí Míru 616

  Kamenický Šenov

  471 14

   
 

 ID:     hvnma6z

 IČO:  498 64 653

   
 

  487 767 330   Sekretariát

  487 767 746   Školní jídelna

  487 868 966   Školka n. M.

  604 741 448   Zástupce řed.

   
 

  č.u. pro stravování:

  2400727742 / 2010 

  Je třeba zadat variabilní

  symbol dítěte.

   
 

   č.u. pro provozné:        

   163257505 / 2010    

   

   variabilní symbol:

      909 - školky

    8888 - kroužky

    9999 - školní družina

Rozpočet školy

Střednědobý výhled


 

Veřejná zakázka MR

 

"Základní škola - učebna přírodních věd"

 

Zadávací dokumentace

 

Zakázka


 

Základní škola Kamenický Šenov
náměstí Míru 616
Kamenický Šenov, 471 14
IČO: 498 646 53
ID: hvnma6z
Zástupce řed.    604 / 741 448       
Jídelna   488 / 881 624
MŠ Pískovec   487 / 767 465
MŠ Mistrovická   487 / 767 400
MŠ nám. Míru   487 / 868 966 
Úřední hodiny školy  
Po   13:00 - 15:00  
 St   13:00  - 15:00  
Zřizovatelem školy je  
Město Kamenický Šenov