ZŠ Kamenický Šenov

Škola pro všechny

Vycházení žáků 2020
Sklářská škola
Žáci 8. ročníku si 6. února prohlédli nově zrekonstruované prostory SUPŠS. Střední škola je nyní vybavena moderními technologiemi, a nabízí tak velmi kvalitní zázemí pro své studenty.
V předvánočním čase si žáci 8. ročníku zpestřili teoretickou výuku praktickým nácvikem aranžérských dovedností...


Vítejte na ZŠ Kamenický Šenov

Naše škola pracuje jako úplná základní škola s 1. až 9. ročníkem, mateřskou školou, školní družinou a školní jídelnou. Zaujímáme postavení samostatného právního subjektu (příspěvková organizace) zřízeného Městem Kamenický Šenov k 29. 10. 2002. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění naše škola poskytuje žákům splnění povinné školní docházky a získání základního vzdělání. V letech 2002-2003 prošla školní budova rozsáhlou rekonstrukcí, modernizací a dostavbou, takže patří k nejlépe vybaveným školám v Libereckém kraji. 


 Vážení rodiče, milí žáci

situace ohledně koronaviru se v současné době nevyvíjí nejlépe, a proto bych Vás chtěl informovat o našem postupu v případě distančního vzdělávání. Pokud by skutečně nastala situace, kdy se uzavře některý ze stupňů základní školy - výuka bude nadále probíhat distančním způsobem, což je pro všechny zúčastněné strany - učitele, žáky i rodiče stále ještě nová a poměrně náročná záležitost.

Distanční vzdělávání ve škole bude poskytováno následujícím způsobem:

1) Materiály budou poskytovány skrze elektronickou žákovskou knížku (Bakaláři). Využívat se bude převážně modul „Dokumenty“ a nadále ostatní komponenty elektronické žákovské knížky.

2) V rámci online výuky bude využívána technologie Google Meet. Na hlavní webové stránce naší školy (www.zsks.cz) bude umístěn online kalendář, kde budou vyučující zaznamenávat časy distančního vzdělávání. Připojit se k online výuce bude obnášet jen kliknout na příslušný odkaz. Novinkou od společnosti Google je však povinnost vlastnit emailovou schránku od společnosti Google.

Škola zároveň připravila i možnost zapůjčení přenosných zařízení – notebook. Celkem bychom mohli takto zapůjčit zhruba 25 kusů mezi naše žáky, kteří by tak měli možnost účastnit se online vzdělávání.

Distanční vzdělávání


 Přípravná třída ZŠ Kamenický Šenov - naše stránky  Projekt pro nový školní rok 2020/2021  - Školní klub

Hlavním posláním klubu bude zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace žáků v době, kdy jejich zákonní zástupci mají pracovní povinnosti. Důležitou součástí činnosti je také prevence sociálně patologických jevů.

Po ukončení družiny je možno přejít do školního klubu, denní kapacita max. 20 žáků, zahájení činnosti školního klubu od 1. 9. 2020.

Můžeme se těšit na příměstské tábory, hry, animační programy a mnohem víc...

 


 


PŘIHLÁŠKA DO DRUŽINY          PŘIHLÁŠKA DO JÍDELNY              PŘIHLÁŠKA NA KROUŽEK


 

 

  Mgr. Martin Karhan

  ředitel školy

  734 / 257 617

  skola@zsks.cz

   
 

  Základní škola a mateřská škola

  Kamenický Šenov,náměstí

  Míru 616, příspěvková org.

  náměstí Míru 616

  Kamenický Šenov

  471 14

   
 

 ID:     hvnma6z

 IČO:  498 64 653

   
 

  487 767 330   Sekretariát

  487 767 746   Školní jídelna

  487 868 966   Školka n. M.

  604 741 448   Zástupce řed.

   
 

  č.u. pro stravování:

  2400727742 / 2010 

  Je třeba zadat variabilní

  symbol dítěte.

   
 

   č.u. pro provozné:        

   163257505 / 2010    

   

   variabilní symbol:

      909 - školky

    8888 - kroužky

    9999 - školní družina

Rozpočet školy

Střednědobý výhled


 

Základní škola Kamenický Šenov
náměstí Míru 616
Kamenický Šenov, 471 14
IČO: 498 646 53
ID: hvnma6z
Zástupce řed.    604 / 741 448       
Jídelna   488 / 881 624
MŠ Pískovec   487 / 767 465
MŠ Mistrovická   487 / 767 400
MŠ nám. Míru   487 / 868 966 
Úřední hodiny školy  
Po   13:00 - 15:00  
 St   13:00  - 15:00  
Zřizovatelem školy je  
Město Kamenický Šenov