ZŠ Kamenický Šenov

Škola pro všechny

PAPOUŠČÍ RÁJ
Třída 7.A navštívila pozemek manželů Máchových, kteří se věnují chovu papoušků. Týna si pro své spolužáky připravila odborný výklad o těchto nádherně zbarvených krasavcích a jako bonus jsme získali i pár snímků přímo od majitele…
NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Paní Liptáková, vedoucí naší knihovny, připravila pro žáky 6.B opravdu pestrý dvouhodinový program. Děti byly mimo jiné vyzvány, aby se pokusily vytvořit stručné upoutávky na vybrané knižní tituly, což se jim docela podařilo…
Projekt MŠMT
Po celý školní rok se skupina sedmi žáků ze 7.A snažila rozvíjet své vědomosti z českého jazyka a literatury, což bylo hlavním cílem výše uvedeného projektu. Závěrečná setkání jsme společně strávili v terénu, abychom zmapovali názvy ulic v našem městě. Výsledky bádání poslouží jako pracovní materiál pro ostatní spolužáky.


Vítejte na ZŠ Kamenický Šenov

Naše škola pracuje jako úplná základní škola s 1. až 9. ročníkem, mateřskou školou, školní družinou a školní jídelnou. Zaujímáme postavení samostatného právního subjektu (příspěvková organizace) zřízeného Městem Kamenický Šenov k 29. 10. 2002. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění naše škola poskytuje žákům splnění povinné školní docházky a získání základního vzdělání. V letech 2002-2003 prošla školní budova rozsáhlou rekonstrukcí, modernizací a dostavbou, takže patří k nejlépe vybaveným školám v Libereckém kraji. 


Letní vzdělávací kempy

Přihláška

Na základě předběžného zájmu o letní vzdělávací tábory jsme určily 4 základní termíny. Na tyto termíny je již možné se závazně přihlásit prostřednictvím přihlášky, kterou naleznete  zde: http://zsks.cz/dokumenty/docasne/leto.docx. Přihlášku je možné vyplnit i na sekretariátu školy.
Vyplněné přihlášky prosím odevzdávat na sekretariát školy paní Mrázkové nebo řediteli školy. 

Stanovené termíny letních vzdělávacích kempů (turnusů):
1) 12. 7. 2021  -  16. 7. 2021
2) 19. 7. 2021  -  23. 7. 2021
3) 16. 8. 2021  - 20. 8. 2021
4) 23. 8. 2021  - 27. 8. 2021

Stanovený termín se zapíše do hlavičky přihlášky. Na každý turnus je třeba vyplnit samostatnou přihlášku (např. pokud se žák bude účastnit dvou turnusů = 2 přihlášky). Náklady na účast dítěte jsou hrazeny včetně stravy z projektu MŠMT „LETNÍ KEMPY 2021“ (č. j.: MSMT-8385/2021-1).


Zápis do přípravné třídy na rok 2021/2022

Pro školní rok 2021/2022 otevíráme přípravnou třídu pro děti, které ještě nejsou zcela zralé pro nástup do běžné školní třídy. Podle zájmu budeme opět přípravnou třídu otevírat.

Přípravná třída je mezistupeň mezi předškolním a základním vzděláváním. Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Přihláška Přípravná třída ZŠ Kamenický Šenov
- naše stránky  Projekt pro nový školní rok 2020/2021  - Školní klub

Hlavním posláním klubu bude zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace žáků v době, kdy jejich zákonní zástupci mají pracovní povinnosti. Důležitou součástí činnosti je také prevence sociálně patologických jevů.

Po ukončení družiny je možno přejít do školního klubu, denní kapacita max. 20 žáků, zahájení činnosti školního klubu od 1. 9. 2020.

Můžeme se těšit na příměstské tábory, hry, animační programy a mnohem víc...

 


 


PŘIHLÁŠKA DO DRUŽINY          PŘIHLÁŠKA DO JÍDELNY              PŘIHLÁŠKA NA KROUŽEK


 

 

  Mgr. Martin Karhan

  ředitel školy

  734 / 257 617

  skola@zsks.cz

   
 

  Základní škola a mateřská škola

  Kamenický Šenov,náměstí

  Míru 616, příspěvková org.

  náměstí Míru 616

  Kamenický Šenov

  471 14

   
 

 ID:     hvnma6z

 IČO:  498 64 653

   
 

  487 767 330   Sekretariát

  487 767 746   Školní jídelna

  487 868 966   Školka n. M.

  604 741 448   Zástupce řed.

   
 

  č.u. pro stravování:

  2400727742 / 2010 

  Je třeba zadat variabilní

  symbol dítěte.

   
 

   č.u. pro provozné:        

   163257505 / 2010    

   

   variabilní symbol:

      909 - školky

    8888 - kroužky

    9999 - školní družina

 

Rozpočet školy

Střednědobý výhled

ONLINE KALENDÁŘ 

Základní škola Kamenický Šenov
náměstí Míru 616
Kamenický Šenov, 471 14
IČO: 498 646 53
ID: hvnma6z
Zástupce řed.    604 / 741 448       
Jídelna   488 / 881 624
MŠ Pískovec   487 / 767 465
MŠ Mistrovická   487 / 767 400
MŠ nám. Míru   487 / 868 966 
Úřední hodiny školy  
Po   13:00 - 15:00  
 St   13:00  - 15:00  
Zřizovatelem školy je  
Město Kamenický Šenov