ZŠ Kamenický Šenov

Škola pro všechny

Kontakty na zaměstnance

2023/24

 

VEDENÍ ŠKOLY

                                                                            

Mgr. Tomáš Vlček                                                                                                             

ředitel školy

vlcek@zsks.cz

Tel: 488 881 600

Mob: 777/ 255 712

(řízení školy, ekonomické, provozní a personální záležitosti)

Mgr. Věra Kreuzová 

zástupce ředitele školy pro II. stupeň 

statutární zástupce ředitele školy

kreuzova@zsks.cz

zastupce2@zsks.cz

Tel: 488 881 602

Mob: 604/ 741 448

(pedagogické a organizační řízení 2. st.)

 

Mgr. Iveta Kurdzielová

zástupce ředitele školy pro I. stupeň

kurdzielova@zsks.cz

zastupce1@zsks.cz

Mob: 736 276 044

(pedagogické a organizační řízení 1. st.)                

 

Školní poradenské pracoviště

nabízí poradenské služby ve škole žákům a jejich zákonným zástupcům.

Školní poradenské pracoviště spolupracuje kromě žáků a zákonných zástupců také s dalšími pedagogickými pracovníky školy (třídní učitelé, vychovatelé, asistenti). V konkrétních záležitostech zajišťuje pracoviště také koordinaci a spolupráci s jinými školskými poradenskými zařízeními.

Mgr. Ivana Novotná   výchovný poradce pro 1. st., kariérový poradce
Mgr. Věra Kreuzová   výchovný poradce, metodik prevence - 2. st.
Mgr. Iveta Kurdzielová   metodik prevence - 1. st.
Bc. Věra Lorencová   speciální pedagog 1. st.
Mgr. Jitka Vaňourková   speciální pedagog (práce s žáky s OMJ)
     

Sekretariát (spojovatelna) – 487 767 330

Ke komunikaci zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky slouží Komens v aplikaci Bakaláři (Ežk).

Učitelé

        
     

Bc. Věra Lorencová (1.PT – přípravka)

 

lorencova@zsks.cz 

Mgr. Alexandra Mladenovová (I.A)

 

mladenovova@zsks.cz

Mgr. Michala Hokrová  (I.B)

 

hokrova@zsks.cz

Mgr. Kamila Turzová  (II.A)

 

turzova@zsks.cz

Mgr. Vlasta Marková  (II.B)

 

markova@zsks.cz 

Mgr. Martina Šedivá (III.A)

 

sediva@zsks.cz

Mgr. Jitka Hekerlová  (III.B)

 

hekerlova@zsks.cz

Mgr. Kamila Matysová  (IV.A)

 

matysova@zsks.cz

Denisa Zifčáková  (IV.B)

 

zifcakova@zsks.cz

Mgr. Hana Hotařová  (V.A)

 

hotarova@zsks.cz

Mgr. Eva Šrédlová  (V.B)

 

 

 

sredlova@zsks.cz 

Bc. Jana Hrůzková  (Aj, VV), (VI.A)

 

hruzkova@zsks.cz

Mgr. Jitka Vaňourková  (D, Z, VkZ), (VI.B)

 

vanourkova@zsks.cz

Mgr. Martina Pajerová  (M, Tv, SpH), (VII.A)

 

pajerova@zsks.cz

Bc. Viktorie Maderová  (Čj, Aj, HV), (VII.B)

 

maderova@zsks.cz

Mgr. Monika Vince  (Aj), (VIII.A)  

vince@zsks.cz

Mgr. Lucie Klefflerová  (Čj, Aj,HV), (VIII.B)  

klefflerova@zsks.cz

Mgr. Kristýna Lukšová  (Z, D, AJ, TV), (IX.A)  

luksova@zsks.cz 

Ing. Radka Čižimská  (Př, ČSp, FY, VKZ, VV), (IX.B)

 

 

 

cizimska@zsks.cz

Mgr. Vladimíra Toušová (1.st. - HV, VV)  

tousova@zsks.cz 

Mgr. Bošová Gabriela (2. st. - HV)  

bosova@zsks.cz

Bc. Daniel Fichtner (2.st. VV, TV)  

fichtner@zsks.cz

Benjamin Boš  (2. st. Tv, Inf, ČsP, DT), 

(zastupující TU IX.A)

 

bos@zsks.cz

Ing. Blanka Ihnátová  (2.ST.  Fy, M)

(zastupující TU VII.A)

 

ihnatova@zsks.cz

Mgr. Ivana Rudolfová  (2.st. Nj)

(zastupující TU VIII.B)

 

rudolfova@zsks.cz

Mgr. Simona Karschová (2.st. Př, TV, VV)

(zastupující TU VI.B)

 

karschova@zsks.cz

Mgr. Ivana Novotná  (2.st. Čj, ČSp)

(zastupující TU VI.A)

 

novotna@zsks.cz

Mgr. Ivana Štěpánková  (2.st. Př, Ch, Ga)

(zastupující TU VIII.A)

 

stepankova@zsks.cz

Mgr. Věra Kreuzová

(zastupující TU VII.B, IX.B)

   

 

Asistenti pedagoga ZŠ

     
Sabina Kopešová (V.A)  

kopesova@zsks.cz

Lenka Šturcová  (VII.A)  

sturcova@zsks.cz

Lenka Markovská  (VI.A)  

markovska@zsks.cz

Petra Wildmannová  (I.B)  

wildmannova@zsks.cz

Marie Jelínková  (IX.A)  

jelinkova@zsks.cz

Lenka Antoňová (III.B)  

antonova@zsks.cz

Eva Šterclová (II.B)  

sterclova@zsks.cz

Lucie Gregorová (VII.B)   gregorova@zsks.cz
Markéta Kellnerová (VIII.B)   kellnerova@zsks.cz
Simona Piterková (IX.B)   piterkova@zsks.cz
Jaroslava Pavlíčková (II.A)   pavlickova@zsks.cz
Tereza Králová (V.B)   kralova@zsks.cz
Andrea Nechybová (III.A)   nechybova@zsks.cz
     

Vychovatelky ŠD

 

   

Vlasta Bezděková

(vedoucí vychovatelka, 3.odd.)

 

bezdekova@zsks.cz, 488 881 620

Eva Šterclová

(1. oddělení)

 

 

sterclova@zsks.cz  

Jana Špániková

(2. oddělení)

 

spanikova@zsks.cz

Tereza Králová

(4. oddělení)

 

kralova@zsks.cz

Lenka Štrurcová  

sturcova@zsks.cz 

 

 

   

Školní jídelna

 

 

Vedoucí ŠJ

      Lenka Slavíčková   (slavickova@zsks.cz)  

Kuchařky

  Věra Mladenovová, Irena Sedláčková, Petra Uhlířová, Martina Járková, Petra Neumajerová, Klára Durdoňová, Veronika Tuzarová  

 

 

     

Provozní zaměstnanci

 

Hospodářka

  Kateřina Mrázková (mrazkova@zsks.cz), 487 767 330   

Ekonomka

  Pavla Machová (machova@zsks.cz), 488 881 603   

Pomocný administrativní pracovník, spojovatelka

  Petra Znaková (znakova@zsks.cz), 487 767 330   

Školník

  Martin Král (kral@zsks.cz)  

Uklízečky

  Jana Hajná, Marcela Herčíková, Zuzana Weissová, Lada Zavřelová, Zounová Jitka  
       
       

 

Mateřská škola Pískovec          

Veronika Kučerová, vedoucí učitelka

 

kucerova@zsks.cz

 

Marie Hřebřinová, učitelka

 

hrebrinova@zsks.cz

 

Jeanette Tichá, učitelka

 

ticha@zsks.cz

 

Lenka Grošaftová, učitelka

 

grosaftova@zsks.cz

 

David Spilka, učitel (zástup za nemoc)

 

spilka@zsks.cz

 

Vítková Lucie, chůva

 

vitkova@zsks.cz

 

Nikola Síbrová, kuchařka

     

Lenka Pavelková, školnice

     
   

 

 

 

 

     

Mateřská škola Mistrovická

 

 

Renata Jakoubková, vedoucí učitelka

 

 jakoubkova@zsks.cz

 
 Jana Švarcováučitelka  

 svarcova@zsks.cz

 
 Irena Roztočilováučitelka  

 roztocilova@zsks.cz

 
 Dagmar Jakešováučitelka  

 jakesova@zsks.cz

 
 Thu Dang Le, asistentka pedagoga      
 Jitka Šrédlová, kuchařka      
 Monika Podávková, školnice      

 

 

     

Mateřská škola náměstí Míru 

 

     

Martina Fleglová, vedoucí učitelka

 

fleglova@zsks.cz

 

Tereza Rybínováučitelka

 

rybinova@zsks.cz

 

Kurfürstová Ludmilaasistent pedagoga

 

kurfürstova@zsks.cz

 

 
       

 

Základní škola Kamenický Šenov
náměstí Míru 616
Kamenický Šenov, 471 14
IČO: 498 646 53
ID: hvnma6z
Zástupce řed.    604 / 741 448       
Jídelna   488 / 881 624
MŠ Pískovec   487 / 767 465
MŠ Mistrovická   487 / 767 400
MŠ nám. Míru   487 / 868 966 
Úřední hodiny školy  
Po   13:00 - 15:00  
 St   13:00  - 15:00  
Zřizovatelem školy je  
Město Kamenický Šenov