ZŠ Kamenický Šenov

Škola pro všechny

Den otevřených dveří pro předškoláky a jejich nejbližší
V úterý jsme na naší škole přivítali předškoláky s jejich nejbližšími, aby si mohli prohlédnout školu, do které se půjdou už brzy zapsat do 1. třídy. Všichni si mohli školou projít, prohlédnout si vybavení běžných tříd, nahlédnout do odborných učeben. Prozkoumat mohli i keramickou dílnu. V kuchyňce pro ně připravili žáci 1. stupně malé občerstvení. Od 16. hodin proběhlo setkání s vedením školy a pracovnicí Pedagogicko-psychologické poradny z České Lípy. Rodiče se dozvěděli, co je to školní zralost a jak u svých dětí rozvíjet potřebné dovednosti nezbytné pro vstup do školy. Také měli příležitost ptát na vše, co je zajímalo. Vše probíhalo v příjemné atmosféře. Těšíme se na Vás u zápisu!
Předškoláci na návštěvě v 1. A
Dne 9. 3. navštívili předškoláci z MŠ Pískovec třídu 1.A, aby se podívali, jak se ve škole pracuje. Hravě se zapojili do výuky. Poznávali počet slabik, počáteční písmena, pracovali na interaktivní tabuli. Také si s prvňáčky zazpívali a zatancovali. Děti z 1.A jim ukázaly, jak už umí číst, psát a počítat. Budeme jim u zápisu držet palce!
Výuka v Plšíkově učebně v Krásné Lípě
Cílem enviromentální výchovy je vytvářet u dětí kladný vztah k přírodě a zvířatům, vést děti k odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a k úctě k životu. V 1. pololetí navštívily třídy 7. A a 5. B vzdělávací centrum pro enviromentální výchovu - Plšíkovu učebnu v Krásné Lípě. Na jaře navštíví centrum i další ročníky. Téma: Vlk v Českém Švýcarsku, aneb návrat vyhubené šelmy.

Kontakty na zaměstnance Základní školy Kamenický Šenov

 

                                                                                                                                                           

 Mgr. Tomáš Vlček

ředitel školy 

vlcek@zsks.cz

Tel: 488 881 600

Mob: 777/ 255 712

                

Mgr. Věra Kreuzová

statutární zástupce ředitele

pro II. stupeň 

kreuzova@zsks.cz

zastupce2@zsks.cz

Tel: 488 881 602

Mob: 604/ 741 448

                               

Mgr. Iveta Kurdzielová

 zástupce ředitele školy

pro I. stupeň

kurdzielova@zsks.cz

zastupce1@zsks.cz

Tel:                    

Mob: 736/ 276 044

                        
Výchovný poradce:              Metodik prevence:             Kariérový poradce:
1. st.  Mrg. Ivana Novotná
2. st.  Mgr. Věra Kreuzová
 
1. st.  Mgr. Iveta Kurdzielová
2. st.  Mgr. Věra Kreuzová
  Mgr. Ivana Novotná
         

 

Učitelé I. stupně

       email        telefon                           Učitelé II. stupně        email        telefon       
                     

Mgr. Michala Hokrová  (III.B)

  hokrova@zsks.cz    487 767 330    Viktorie Maderová  (Čj, Aj), (VI.B)   maderova@zsks.cz    487 767 330

Mgr. Jitka Hekerlová  (IV.A)

  hekerlova@zsks.cz    487 767 330   

Mgr. Martin Karhan  (M, Inf)

(zastupující TU VII.B)

  karhan@zsks.cz    487 767 330

Mgr. Hana Hotařová  (V.B)

  hotarova@zsks.cz    487 767 330   

Mgr. Ivana Štěpánková  (Př, Ch)

(zastupující TU VII.A)

  stepankova@zsks.cz   488 881 608

Mgr. Alexandra Mladenovová (III.A)

  mladenovova@zsks.cz    487 767 330    Mgr. Martina Pajerová  (M, Tv), (VI.A)   pajerova@zsks.cz   488 881 608

Mgr. Vlasta Marková  (I.B)

  markova@zsks.cz     487 767 330   

Mgr. Ivana Novotná  (Čj, ČSp)

(zastupující TU IX.A)

  novotna@zsks.cz    488 881 608 

Mgr. Martina Šedivá (II.A)

  sediva@zsks.cz   487 767 330     Bc. Kristýna Lukšová  (Z, D, Ov), (VIII.A)   luksova@zsks.cz     488 881 608 

Mgr. Eva Šrédlová  (IV.B)

  sredlova@zsks.cz     487 767 330    Mgr. Monika Vince  (Aj, VkZ), (VII.A)   vince@zsks.cz    487 767 330

Mgr. Kamila Turzová  (I.A)

  turzova@zsks.cz    487 767 330   

Ing. Blanka Ihnátová  (Fy)

(zastupující TU VI.A)

  ihnatova@zsks.cz   487 767 330

Mgr. Vladimíra Toušová

  tousova@zsks.cz     487 767 330     Mgr. Jitka Vaňourková  (D, Z), (IX.A)   vanourkova@zsks.cz     488 881 608 

  Mgr. Jana Marhoulová  (II.B)

  marhoulova@zsks.cz     487 767 330    Bc. Jana Hrůzková  (Aj, Ov), (IX.B)   hruzkova@zsks.cz    487 767 330
Mgr. Kamila Matysová  (V.A)   matysova@zsks.cz    487 767 330   

Benjamin Boš  (Tv, Inf)

(zastupující TU VIII.A)

  bos@zsks.cz    487 767 330
 Bc. Daniel Fichtner   fichtner@zsks.cz    487 767 330  

Mgr. Lucie Klefflerová  (Čj, Aj), (VII.B)

  klefflerova@zsks.cz     487 767 330
           

Mgr. Ivana Rudolfová  (Nj)

(zastupující TU IX.B)

  rudolfova@zsks.cz   487 767 330
           

Ing. Radka Čižimská  (Př, ČSp), (VIII.B)

  cizimska@zsks.cz   487 767 330 
           

 

       
           

 

       
                     
Asistenti pedagoga
                     
Kurfürstová Ludmila (AP MŠ nám. Míru)   votockova@zsks.cz       Simona Piterkova  (VIII.B)   piterkova@zsks.cz    
Denisa Zifčáková  (VIII.A)   zifcakova@zsks.cz       Eva Šterclová  (VII.B)   sterclova@zsks.cz    
Lenka Šturcová  (VI.A)   sturcova@zsks.cz       Jaroslava Pavlíčková  (I.A)   pavlickova@zsks.cz    
Lenka Markovská  (V.A)   markovska@zsks.cz       Andrea Nechybová  (II.A)   nechybova@zsks.cz    
Petra Wildmannová  (II.B)   wildmannova@zsks.cz       Tereza Králová  (IV.B)   kralova@zsks.cz    
Marie Jelínková  (VII.A)   jelinkova@zsks.cz       Lucie Gregorová (VI.B)    gregorova@zsks.cz     
Lenka Antoňová (IV.A)   antonova@zsks.cz       Sabina Kopešová (přípravka)   kopesova@zsks.cz    

 

 

 

Vychovatelé ŠD        email        telefon                Ostatní        pozice    email    telefon
                         

Vlasta Bezděková

(1. oddělení)

  bezdekova@zsks.cz    488 881 620    Kateřina Mrázková   Hospodářka   mrazkova@zsks.cz   487 767 330 

Jana Špániková

(2. oddělení)

  buralova@zsks.cz        Pavla Machová   Ekonomka    ekonom@zsks.cz    488 881 603 
 Lenka Štrurcová   sturcova@zsks.cz       

Bc. Věra Lorencová 

  Přípravná třída    lorencova@zsks.cz    487 767 330

Tereza Králová

(4. oddělení)

  kralova@zsks.cz      

Michaela Karmášková

  Dětský klub   karmaskova@zsks.cz    

Eva Šterclová

(3. oddělení)

  sterclova@zsks.cz       Znaková Petra  

Pomocný administrativní

pracovník

       

 

 

Školní jídelna

 

Vedoucí ŠJ

      Lenka Slavíčková   (slavickova@zsks.cz)  

Kuchařky

  Věra Mladenovová, Irena Sedláčková, Petra Uhlířová, Martina Járková, Petra Nuemajerová, Klára Durdoňová, Veronika Tuzarová  
       

Údržba, úklid

 

Školník

  Martin Král    (kral@zsks.cz)  

Uklízečky

  Jana Hajná, Marcela Herčíková, Zuzana Weissová, Lada Zavřelová, Zounová Jitka  

 

Mateřská škola Pískovec           Mateřská škola Mistrovická              Mateřská škola náměstí Míru 

Marie Hřebřinová

(vedoucí učitelka)

  hrebrinova@zsks.cz  

Renata Jakoubková

(vedoucí učitelka)

      jakoubkova@zsks.cz  

Martina Fléglová

(vedoucí učitelka)

  fleglova@zsks.cz

Nikola Hofmanová

(učitelka)

     

Jana Švarcová

(učitelka)

     

Tereza Rybínová

(učitelka)

   

Jeanett Tichá

(učitelka)

     

Irena Roztočilová

(učitelka)

     

 Kurfürstová Ludmila

(asistent pedagoga)

   

Lenka Grošaftová

(učitelka)

     

Dagmar Jakešová

(učitelka)

           

Markéta Kellnerová

(asistentka pedagoga)

     

Thu Dang Le

(asistentka pedagoga)

           

Vítková Lucie

(chůva)

                   

Jitka Šrédlová

(kuchařka)

     

Nikola Síbrová

(kuchařka)

           

Lenka Pavelková

(školnice)

     

Monika Podávková

(školnice)

           

 

Základní škola Kamenický Šenov
náměstí Míru 616
Kamenický Šenov, 471 14
IČO: 498 646 53
ID: hvnma6z
Zástupce řed.    604 / 741 448       
Jídelna   488 / 881 624
MŠ Pískovec   487 / 767 465
MŠ Mistrovická   487 / 767 400
MŠ nám. Míru   487 / 868 966 
Úřední hodiny školy  
Po   13:00 - 15:00  
 St   13:00  - 15:00  
Zřizovatelem školy je  
Město Kamenický Šenov