Domů 9 Jídelna

Jídelna

Vedoucí školní jídelny: Lenka Slavíčková (slavickova@zsks.cz)

tel. 487 767 746 

Bankovní spojení pro platby za stravování
č. ú.: 24 00 72 77 42/2010
variabilní symbol dle přihlášky
 
 
 
 

Kuchařky: Věra Mladenovová, Irena Sedláčková, Petra Uhlířová, Martina Járková, Petra Neumajerová, Klára Durdoňová, Veronika Tuzarová

Provozní doba školní jídelny Školní kuchyně 6:00 – 14:30
  Kancelář vedoucí stravování 6:00 – 14:30

 

Výdej obědů Důchodci 11:15 – 11:30
  Cizí strávníci 11:15 – 11:40
  Zaměstnanci ZŠ 11:30 – 11:40
  Školní družina 11:40 – 12:00
  Žáci školy dle rozvrhu 11:15 – 14:00
  Konec výdeje 14:00

Přihlašování ke stravování pro školní rok 2023/24 je možné od 28. 8. u vedoucí stravování, v čase 8:00 – 14:00.

Přihlašují se pouze noví zájemci.

Dokumenty

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny platný od 01. 01. 2024

Přihláška do školní jídelny

 

Důležité informace

  • První školní den (4. 9.) se vydávají obědy v době od 10:00  do 13:00.
  • Každý strávník musí mít čip. Pokud čip nemá, nahlásí jméno u výdejního pultu. Případnou ztrátu čipu musí strávník nahlásit a zakoupit si čip nový! Cena čipu pro školní rok 2023/24 je 121 Kč.
  • Obědy se vydávají od 11.40 do 14.00 hodin každý den školní docházky.
  • Přihlásit a odhlásit oběd na stránkách https://strava.cz lze každý pracovní den do 17:00 hodin.
  • Přihlásit a odhlásit obědy po telefonu nebo osobně je možné vždy v den výdeje od 6:00 do 7:30 hodin.
  • Při nemoci je možno si oběd vyzvednout pouze první den nemoci. Na další dny je nutno obědy odhlásit! Po dobu nemoci (nepřítomnosti ve škole) nemají děti nárok na dotovaný oběd. Pokud se prokáže, že jste tak neučinili, bude stravné dopočteno do plné ceny oběda!
  • Ceny oběda se určují dle řádu školní jídelny v platném znění.
  • Byl/a jsem také seznámen/a s řádem školní jídelny. Výše uvedené podmínky beru na vědomí a souhlasím s nimi.