Domů 9 Kontakt

Kontakt

Adresa

Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov, náměstí Míru 616, příspěvková org.
náměstí Míru 616
Kamenický Šenov
471 14

Telefon:
487 767 330

Email:
skola@zsks.cz 

mrazkova@zsks.cz

IČO:
498 646 53

Datová schránka:
hvnma6z

Vedení školy

Mgr. Tomáš Vlček
ředitel školy
vlcek@zsks.cz

reditel@zsks.cz

T: 488 881 600
M: 777 255 712

Mgr. Věra Kreuzová
zástupce ředitele školy pro II. stupeň, statutární zástupce ředitele školy
kreuzova@zsks.cz

T: 488 881 602
M: 604 741 448

Mgr. Iveta Kurdzielová
zástupce ředitele školy pro I. stupeň
kurdzielova@zsks.cz

M: 736 276 044

Sekretariát (spojovatelna)
T: 487 767 330

Ke komunikaci zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky slouží Komens v aplikaci Bakaláři (Ežk).

Učitelé

Bc. Věra Lorencová – 1.PT – přípravka
lorencova@zsks.cz

Mgr. Alexandra Mladenovová – I.A
mladenovova@zsks.cz

Mgr. Michala Hokrová – I.B
hokrova@zsks.cz

Mgr. Kamila Turzová – II.A
turzova@zsks.cz

Mgr. Vlasta Marková – II.B
markova@zsks.cz

Mgr. Martina Šedivá – III.A
sediva@zsks.cz

Mgr. Jitka Hekerlová – III.B
hekerlova@zsks.cz

Mgr. Kamila Matysová – IV.A
matysova@zsks.cz

Denisa Zifčáková – IV.B
zifcakova@zsks.cz

Mgr. Hana Hotařová – V.A
hotarova@zsks.cz

Mgr. Eva Šrédlová – V.B
sredlova@zsks.cz

Bc. Jana Hrůzková – Aj, VV, VI.A
hruzkova@zsks.cz

Mgr. Jitka Vaňourková – D, Z, VkZ, VI.B
vanourkova@zsks.cz

Mgr. Martina Pajerová – M, Tv, SpH, VII.A
pajerova@zsks.cz

Bc. Viktorie Maderová – Čj, Aj, HV, VII.B
maderova@zsks.cz

Mgr. Monika Vince – Aj, VIII.A
vince@zsks.cz

Mgr. Lucie Klefflerová – Čj, Aj, HV, VIII.B
klefflerova@zsks.cz

Mgr. Kristýna Lukšová – Z, D, AJ, TV, IX.A
luksova@zsks.cz

Ing. Radka Čižimská – Př, ČSp, FY, VKZ, VV, IX.B
cizimska@zsks.cz

Mgr. Vladimíra Toušová – 1.st., HV, VV
tousova@zsks.cz

Mgr. Bošová Gabriela – 2.st., HV
bosova@zsks.cz

Bc. Daniel Fichtner – 2.st., VV, TV
fichtner@zsks.cz

Benjamin Boš – 2.st., Tv, Inf, ČsP, DT, zastupující TU IX.A
bos@zsks.cz

Ing. Blanka Ihnátová – 2.st. – Fy, M, zastupující TU VII.A
ihnatova@zsks.cz

Mgr. Ivana Rudolfová – 2.st. Nj, zastupující TU VIII.B
rudolfova@zsks.cz

Mgr. Simona Karschová – 2.st. Př, TV, VV, zastupující TU VI.B
karschova@zsks.cz

Mgr. Ivana Novotná – 2.st. Čj, ČSp, zastupující TU VI.A
novotna@zsks.cz

Mgr. Ivana Štěpánková – 2.st. Př, Ch, Ga, zastupující TU VIII.A
stepankova@zsks.cz

Mgr. Věra Kreuzová – zastupující TU VII.B, IX.B
kreuzova@zsks.cz

Školní poradenské pracoviště

nabízí poradenské služby ve škole žákům a jejich zákonným zástupcům.

Školní poradenské pracoviště spolupracuje kromě žáků a zákonných zástupců také s dalšími pedagogickými pracovníky školy (třídní učitelé, vychovatelé, asistenti). V konkrétních záležitostech zajišťuje pracoviště také koordinaci a spolupráci s jinými školskými poradenskými zařízeními.

Mgr. Ivana Novotná
výchovný poradce pro 1. st., kariérový poradce

Mgr. Věra Kreuzová
výchovný poradce, metodik prevence – 2. st.

Mgr. Iveta Kurdzielová
metodik prevence – 1. st.

Bc. Věra Lorencová
speciální pedagog

Mgr. Jitka Vaňourková
speciální pedagog (práce s žáky s OMJ)

Asistenti pedagoga ZŠ

Sabina Kopešová – V.A
kopesova@zsks.cz

Lenka Šturcová – VII.A
sturcova@zsks.cz

Lenka Markovská – VI.A
markovska@zsks.cz

Petra Wildmannová – I.B
wildmannova@zsks.cz

Marie Jelínková – IX.A
jelinkova@zsks.cz

Lenka Antoňová – III.B
antonova@zsks.cz

Eva Šterclová – II.B
sterclova@zsks.cz

Lucie Gregorová – VII.B
gregorova@zsks.cz

Markéta Kellnerová – VIII.B
kellnerova@zsks.cz

Simona Piterková – IX.B
piterkova@zsks.cz

Jaroslava Pavlíčková – II.A
pavlickova@zsks.cz

Tereza Králová – V.B
kralova@zsks.cz

Andrea Nechybová – III.A
nechybova@zsks.cz

Vychovatelky ŠD

Vlasta Bezděková – vedoucí vychovatelka, 3. oddělení
bezdekova@zsks.cz, 488 881 620

Eva Šterclová – 1. oddělení
sterclova@zsks.cz

Jana Špániková – 2. oddělení
spanikova@zsks.cz

Tereza Králová – 4. oddělení
kralova@zsks.cz

Lenka Štrurcová
sturcova@zsks.cz

Školní jídelna

Lenka Slavíčková – vedoucí ŠJ
slavickova@zsks.cz

Kuchařky

Věra Mladenovová, Irena Sedláčková, Petra Uhlířová, Martina Járková, Petra Neumajerová, Klára Durdoňová, Veronika Tuzarová

Provozní zaměstnanci

Kateřina Mrázková – hospodářka
mrazkova@zsks.cz, 487 767 330

Pavla Machová – ekonomka
machova@zsks.cz, 488 881 603

Petra Znaková – pomocný administrativní pracovník, spojovatelka
znakova@zsks.cz, 487 767 330

Martin Král – školník
kral@zsks.cz

Uklízečky

Jana Hajná, Marcela Herčíková, Zuzana Weissová, Lada Zavřelová, Zounová Jitka

Mateřská škola Pískovec

Pískovec 909
Kamenický Šenov
471 14

T: 487 767 465
M: 721 964 912

http://skolkapiskovec.cz/

Veronika Kučerová – vedoucí učitelka
kucerova@zsks.cz, 734 257 617

Marie Hřebřinová – učitelka
hrebrinova@zsks.cz

Jeanette Tichá – učitelka
ticha@zsks.cz

Lenka Grošaftová – učitelka
grosaftova@zsks.cz

David Spilka – učitel (zástup za nemoc)
spilka@zsks.cz

Vítková Lucie – chůva
vitkova@zsks.cz

Nikola Síbrová – kuchařka
487 767 746

Lenka Pavelková – školnice

Mateřská škola Mistrovická

Mistrovická 618
Kamenický Šenov
471 14

T: 487 767 400
M: 607 536 750

https://ms-mistrovicka.webnode.cz/

Renata Jakoubková – vedoucí učitelka
jakoubkova@zsks.cz

Jana Švarcová – učitelka
svarcova@zsks.cz

Irena Roztočilová – učitelka
roztocilova@zsks.cz

Dagmar Jakešová – učitelka
jakesova@zsks.cz

Thu Dang Le – asistentka pedagoga

Jitka Šrédlová – kuchařka

Monika Podávková – školnice

Mateřská škola náměstí Míru

náměstí Míru 616
Kamenický Šenov
471 14

T: 487 868 966

Martina Fleglová – vedoucí učitelka
fleglova@zsks.cz

Tereza Škvorová – učitelka
skvorova@zsks.cz

Kurfürstová Ludmila – asistent pedagoga
kurfürstova@zsks.cz