Domů 9 Základní škola 9 Formuláře

Formuláře

Žádost o přijetí do základní školy

Žádost o přestup z jiné základní školy

Žádost o přijetí do přípravné třídy

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o uvolnění z vyučování na dobu delší 2 dnů (Žádost se podává elektronicky (Komens v eŽK) řediteli školy

Bezinfekčnost

Souhlas s výjezdem žáka do zahraničí

Souhlas ZZ se zpracováním osobních údajů

Přihláška do družiny

Žádost o snížení či osvobození poplatku za družinu

Přihláška – školní kroužek

Přihláška do školní jídelny