Domů 9 Základní škola 9 Nabídka kroužků

Nabídka kroužků

Nabídka kroužků školy bude aktualizována na začátku září

kroužek vyučující den od – do pro koho kontakt poznámka
Florbal M. Pajerová úterý 15.10 – 16.30 1. st. pajerova@zsks.cz 400 Kč/pololetí
Florbal M. Pajerová čtvrtek 15.10 – 16.00 1. st. 400 Kč/pololetí
Florbal M. Pajerová úterý 16.30 – 18.00 2. st. 400 Kč/pololetí
Florbal M. Pajerová čtvrtek 16.00 – 17.00 2. st. 400 Kč/pololetí
Turistický kroužek V. Bezděková, Šturcová středa 14.00 – 16.00 družinové děti přednostně, 1. – 5. tř. bezdekova@zsks.cz 400 Kč/pololetí
Vaření V. Bezděková, pondělí  14.00 – 16.00 družinové děti přednostně, 2. – 4. tř. bezdekova@zsks.cz 400 Kč/pololetí
Školní parlament V. Kreuzová středa 14.00 – 15.00 5. – 9. r. 0 Kč
Keramický kroužek A. Mladenovová, M. Hokrová středa 14.00 – 15.30, 1x za 14 dní 1. st., max 10 dětí mladenovova@zsks.cz začínáme 4. 10.; 400 Kč/pololetí
 Pohybovky Tereza Rybínová čtvrtek 15.30  -17.00 0. – 4. ročník rybinova@zsks.cz  začínáme 5. 10.; 400 Kč/pololetí
 Angličtina hravě Denisa Zifčáková úterý 14.00 – 15.00 2. r. zifcakova@zsks.cz 400 Kč/pololetí
Výtvarné a pracovní činnosti Marie Jelínková, Tereza Rybínová pondělí, 1x za 14 dní 16.00 – 17.30 přípravka, 1. a 2. třídy, popř. 3.tř., max 20 dětí jelinkova@zsks.cz začínáme 2. 10. v prostorách MŠ; 400 Kč/pololetí

Informace k platbě:

V případě nezaplacení bude účastník z kroužku vyloučen.

  1. pololetí (říjen – leden) je splatné do konce září
  2.  pololetí (únor – květen) je splatné do konce ledna

č. ú.: 163257505/2010

v.s.: 8888

Do poznámky pište příjmení a jméno dítěte.

 

Zájmové obory ZUŠ Česká Kamenice:

obor učitel den od do
Výtvarný obor Mgr. Vladimíra Jelínková pátek 13.15 15.20
Taneční obor  + hudebně – pohybová výchova Kateřina Bittmanová pondělí 13.15 (14.45) 15.30 aula
Sólový  zpěv Hana Kružíková-Minutillo úterý, středa individuální rozvrh
Pevěcký sbor Korálek Hana Kružíková-Minutillo úterý 14.15 15.45 aula
Hra na kytaru Jindřich Kaulfers, Dipl. um.  pondělí individuální rozvrh
Hra na housle Anna Bartošová úterý individuální rozvrh
Hra na klavír Eva Halířová čtvrtek individuální rozvrh

 

Kroužky jiných organizací:

Dům dětí a mládeže, Česká Kamenice

Libertin, Česká Lípa

Smetanka, Nový Bor

Veselá věda