Domů 9 Základní škola 9 Přípravná třída

Přípravná třída

Přípravná třída

je určena dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých  je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Děti si tak plní povinnou předškolní výchovu. Vzdělávání je poskytováno zdarma.

Přijaté děti pro školní rok 2023/2024:

2023/001

2023/007

2023/010

2023/011

2023/012

2023/021

2023/022

2023/019

2023/023

Seznamovací třídní schůzka pro zákonné zástupce proběhla v úterý 13. června.

Informace k přihlašování dětí do školní družiny
Přihlašovat můžete děti od 28. srpna. Další informace naleznete na stránce družiny.

Informace k přihlašování dětí do školní jídelny.

Slavnostní přivítání dětí proběhne 4. 9. od 8:15 před školou (v případě deště v aule školy).
Po přivítání se všichni  přesunou do své třídy. Konec prvního vyučovacího dne bude kolem 9. hodiny.
Pokud budou děti přihlášeny do družiny (vyplněná a odevzdaná přihláška), mohou do ní začít docházet od 4. 9.

V případě, že Vám nějaké informace chybí, kontaktujte zástupkyni pro 1. st.

Přejeme si, aby nástup do školy byl pro děti i Vás, rodiče, co nejpohodovější.
Děkujeme za důvěru a těšíme se na spolupráci.

Informační třídní schůzka pro rodiče bude, 4. 9. od 16:00.

Těšíme se na Vás!

Třídní učitelka: Bc. Věra Lorencová

Jmenuji se Věra Lorencová a jsem vystudovaný speciální pedagog se zaměřením na etopedii a psychopedii. Jsem třídní učitelkou v přípravné třídě naší základní školy. Pro práci s našimi dětmi jsem si rozšířila vzdělání absolvováním akreditovaných kurzů moderních speciálních metod. Můj oblíbený citát je od Jana Amose Komenského: „Děti jsou nejdražší Boží dar a klenot a zaslouží si co nejdůkladnější péči.“ Proto mám ráda speciální pedagogiku, je to práce přesná, velmi jemná, tvůrčí, časově náročná a radostná, která připomíná práci klenotníka, jemuž se pod rukami mění drahý kámen v klenot. Proto mám ráda všechny děti, protože všechny děti jsou tím klenotem a všechny děti mají v sobě dobrý potenciál. Zodpovědností a radostí nás pedagogů je tento potenciál najít a rozvinout.

Naše přípravná třída je nultým ročníkem základní školy. Nenahrazuje první ročník, ale poskytuje dobré základy pro zvládnutí učiva prvních ročníků. K tomu využíváme i moderní výukové metody, například metodu podle D. B. Elkonina nebo Metodu dobrého startu. Tyto metody jsou vhodné i pro děti pětileté, pro děti s odkladem školní docházky, rovněž pro děti nadané i pro děti třeba se sluchovým postižením. Po absolvování přípravné třídy děti získávají základní dovednosti ke čtení, psaní, počítání, informatice, pochopení gramatiky a logickému myšlení. Vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu „Putování s Aslanem za poznáním a moudrostí“. Přípravná třída je špičkově vybavena, je rozdělena na vyučovací zónu a herní zónu, nově jsme vybudovali i relaxační místnost.

Informace pro Vás budeme postupně doplňovat.

Poslední aktualizace 17. 8. 2023

Iveta Kurdzielová, ZŘŠ pro 1. st.