Domů 9 Základní škola 9 Přípravná třída

Přípravná třída

Přípravná třída

Facebook 

je určena dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých  je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Děti si tak plní povinnou předškolní výchovu. Prioritně jsou do ní přijímány děti s odkladem školní zralosti, pokud je volná kapacita, přijímáme i děti pětileté. Vzdělávání je poskytováno zdarma.

Prezentace ze schůzky – informace k zápisu

Třídní učitelka: Bc. Věra Lorencová

Jmenuji se Věra Lorencová a jsem vystudovaný speciální pedagog se zaměřením na etopedii a psychopedii. Jsem třídní učitelkou v přípravné třídě naší základní školy. Pro práci s našimi dětmi jsem si rozšířila vzdělání absolvováním akreditovaných kurzů moderních speciálních metod. Můj oblíbený citát je od Jana Amose Komenského: „Děti jsou nejdražší Boží dar a klenot a zaslouží si co nejdůkladnější péči.“ Proto mám ráda speciální pedagogiku, je to práce přesná, velmi jemná, tvůrčí, časově náročná a radostná, která připomíná práci klenotníka, jemuž se pod rukami mění drahý kámen v klenot. Proto mám ráda všechny děti, protože všechny děti jsou tím klenotem a všechny děti mají v sobě dobrý potenciál. Zodpovědností a radostí nás pedagogů je tento potenciál najít a rozvinout.

Naše přípravná třída je součástí základní školy. Nenahrazuje první ročník, ale poskytuje dobré základy pro zvládnutí učiva prvních ročníků. K tomu využíváme i moderní výukové metody, například metodu podle D. B. Elkonina nebo Metodu dobrého startu. Tyto metody jsou vhodné i pro děti pětileté, pro děti s odkladem školní docházky, rovněž pro děti nadané i pro děti třeba se sluchovým postižením. Po absolvování přípravné třídy děti získávají základní dovednosti ke čtení, psaní, počítání, informatice, pochopení gramatiky a logickému myšlení. Vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu „Putování s Aslanem za poznáním a moudrostí“. Přípravná třída je špičkově vybavena, je rozdělena na vyučovací zónu a herní zónu, nově jsme vybudovali i relaxační místnost.

 

Informace pro Vás budeme postupně doplňovat.

Poslední aktualizace 12. 3. 24

Iveta Kurdzielová, ZŘŠ pro 1. st.