Domů 9 Mateřská škola 9 Dokumenty

Dokumenty

Žádost o přijetí do mateřské školy

Žádost o přestup do mateřské školy

Žádost o ukončení předškolního vzdělávání

Zdravotní stav dítěte

Žádost o prominutí příspěvku za školské služby

Bezinfekčnost

 
č. ú.: 163 257 505/2010
variabilní symbol: 909, 618, 616
MŠ Pískovec – 909, MŠ Mistrovická – 618, MŠ nám. Míru – 616
do poznámky: jméno dítěte
Stravné:
č. ú.: 24 00 72 77 42/2010
variabilní symbol: dle přihlášky