Domů 9 Základní škola 9 Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) je legislativa EU, která výrazně zvyšuje ochranu osobních dat občanů.

Poučení o zpracování osobních údajů + jmenování pověřence

Směrnice o ochraně osobních údajů

GDPR představuje právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů.