Informace

O naší mateřské škole

Naše dvoutřídní mateřská škola se nachází v klidném prostředí Kamenického Šenova, obklopena zelení. Zřizovatelem školy je město Kamenický Šenov. K naší MŠ patří prostorná přírodní zelení osázená zahrada, která svým terénem odpovídá zdravému tělesnému rozvoji dětí. V roce 2024 a dále se chystá vybavení kvalitními, dřevěnými hracími prvky. Interiér školy je moderně zařízen a přizpůsoben věku dětí.

Provozní doba mateřské školy je od 5:45 do 15:45 hodin.

Dětem nabízíme a pravidelný pitný režim a jídlo ze Základní školy KŠ. Součástí denního jídelníčku je velké množství ovoce a zeleniny. Pitný režim dodržujeme celý den a v letních měsících dětem nabízíme vodu s bylinkami (máta) z naší zahrady. V letních měsících se také snažíme, aby celodenní vzdělávání probíhalo na zahradě MŠ. Pedagogičtí zaměstnanci se průběžně dále vzdělávají.

V průběhu roku jsou organizovány kulturní programy, které jsou tematicky zaměřené. Navštěvujeme památky, divadla, muzea a jiná místa, která jsou inspirativní pro děti.

Již několikátým rokem se děti mohou zúčastnit plaveckého výcviku v Děčíně, nebo zimního bruslení v České Lípě.

 

O co nám v naší mateřské škole jde především?

  • O hezké vztahy mezi dětmi, dospělými a naší školou.
  • Dobré klima školy – důvěra, partnerství, bezpečné a domácí prostředí pro děti.
  • O spolupráci mezi dětmi, o výchovu k samostatnosti a k sebeúctě.
  • Uplatňování principů týmové spolupráce a prožitkového učení.
  • Rozvoj dětí v rámci Školního vzdělávacího programu, který navazuje na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.
  • O otevřenou komunikaci a účinné řešení problémů.
  • O individuální přístup k dítěti. Podpora rodičům a jejich dětem před vstupem do ZŠ.
  • O ekologickou výchovu (vedeme děti k poznání a ochraně životního prostředí).
  • Motivujeme děti ke sportu a zdravému životnímu stylu.
  • Realizujeme mnoho kulturních akcí, výletů, exkurzí do přírody a jiných aktivit.

 

A hlavně chceme, abychom se v naší mateřské škole cítili dobře a vzájemně si pomáhali