Domů 9 Základní škola 9 Pro budoucí prvňáčky

Pro budoucí prvňáčky

Vážení rodiče, vítáme Vás na stránce věnované rodičům budoucích prvňáčků.

Motto našeho školního vzdělávacího programu zní: „Škola pro všechny“.

Náš pedagogický tým pomáhá vašim dětem rozvíjet nejen klíčové znalosti a dovednosti, ale také objevovat a rozvíjet jejich nadání. Žáky vedeme ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoji harmonické osobnosti. Absolvent naší školy by měl být zdravě sebevědomý člověk, který umí přemýšlet a jenž své nabyté vědomosti a dovednosti uplatní ve všech oblastech svého dalšího života. Základem úspěchu dítěte ve škole je úzká spolupráce rodiny a školy, založená na otevřené komunikaci, vzájemném respektu a důvěře.

Děkujeme, že jste si vybrali naši školu! Těšíme se na spolupráci!

Rozhodnutí o přijetí dítěte / povolení odkladu je založeno ve spisu dítěte.

Rozdělení žáků do tříd:

Informace třídní učitelky 1. A, Mgr. Alexandry Mladenovové – mladenovova@zsks.cz

Zápis z 1. třídní schůzky (13. 6. 2023)

Seznam pomůcek

Informace třídní učitelky 1. B, Mgr. Michaly Hokrové – hokrova@zsks.cz

Zápis z 1. třídní schůzky (13. 6. 2023)

Seznam pomůcek

Informace k přihlašování dětí do školní družiny

Přihlašovat můžete děti od 28. srpna. Více informací na stránce družiny.

Informace k přihlašování dětí do školní jídelny.

Slavnostní přivítání prvňáčků proběhne 4. 9. od 8.15 před školou (v případě deště v aule školy).

Po přivítání se všichni  přesunou do svých kmenových tříd. Konec prvního vyučovacího dne bude kolem 9. hodiny.
Pokud budou děti přihlášeny do družiny (vyplněná a odevzdaná přihláška), mohou do ní začít docházet od 4. 9.

V případě, že Vám nějaké informace chybí, kontaktujte zástupkyni pro 1. st.

Přejeme si, aby nástup do školy byl pro děti i Vás, rodiče, co nejpohodovější.
Děkujeme za důvěru a těšíme se na spolupráci.

Stránky stále doplňujeme.

Poslední aktualizace: 15. 8. 2023
Iv. Kurdzielová, ZŘŠ pro 1. st. – kurdzielova@zsks.cz