Domů 9 Základní škola 9 Pro budoucí prvňáčky

Pro budoucí prvňáčky

Vážení rodiče, vítáme Vás na stránce věnované rodičům budoucích prvňáčků.

Motto našeho školního vzdělávacího programu zní: „Škola pro všechny“.

Náš pedagogický tým pomáhá vašim dětem rozvíjet nejen klíčové znalosti a dovednosti, ale také objevovat a rozvíjet jejich nadání. Žáky vedeme ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoji harmonické osobnosti. Absolvent naší školy by měl být zdravě sebevědomý člověk, který umí přemýšlet a jenž své nabyté vědomosti a dovednosti uplatní ve všech oblastech svého dalšího života. Základem úspěchu dítěte ve škole je úzká spolupráce rodiny a školy, založená na otevřené komunikaci, vzájemném respektu a důvěře.

Děkujeme, že jste si vybrali naši školu! Těšíme se na spolupráci!

7. března  proběhla informativní schůzka

20. března proběhl pro všechny předškoláky a jejich rodiče DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

18. dubna proběhl zápis

Rozhodnutí o přijetí 

Ve školním roce 2024/25 bude otevřena 1 první třída.

První třídní schůzka (bez dětí) s třídní učitelkou Evou Šrédlovou proběhne ve středu 19. června od 16.00 ve třídě 5.B. Zde se dozvíte všechny důležité informace, budete mít prostor na dotazy.

Odklad školní docházky 

1. 2024/014 povolen pokračuje v MŠ
2. 2024/022 povolen pokračuje v MŠ
3. 2024/024 povolen pokračuje v MŠ
4. 2024/031  v MŠ
5. 2024/004 žádost do přípravky
6. 2024/012 povolen pokračuje v přípravce ZŠ
7. 2024/029 povolen pokračuje v přípravce ZŠ
8. 2024/003 povolen pokračuje v přípravce ZŠ

V případě, že je pole povolen zatím prázdné, je nutné doplnit žádost o povinné přílohy (správního řízení je pozastaveno).

I nadále si stránky sledujte.

Zajímavé odkazy:

Plynulý přechod do školy

Pedagogicko-psychologická poradna

Brožura_ školní zralost (2)

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 31.05.2024
Iveta Kurdzielová, ZŘŠ pro 1. st. – kurdzielova@zsks.cz