Domů 9 Základní škola 9 Projekty 9 Erasmus 01.11.2021–30.09.2023

Erasmus 01.11.2021–30.09.2023

Program Evropské komise Erasmus+

„ŽÍT A UČIT SE V PŘÍRODNÍM A ZELENÉM PROSTŘEDÍ“

Erasmus.zsks-facebook

 

  • Číslo projektu: 2021-1-LV01-KA220-SCH-000024421
  • Termín realizace: 01.11.2021-30.09.2023
  • Cíl projektu: podněcovat studenty k zájmu o tématiku životního prostředí tak, aby porozuměli nutnosti zabývat se tématem udržitelnosti planety, faktory, jež ovlivňují klimatické změny a možnostmi, jak žít ve zdravém přírodním prostředí. Účastníci ze šesti zemí, zapojení do projektu Eko-školy, budou získávat znalosti, jak vést zemi „zelenou cestou“ a také se učit ze zkušeností místních nebo zahraničních partnerů a implementovat ji do výuky.
Projekt Evropské unie Erasmus + Program Key Action 2 (KA 2)
Cooperation Partnership in the School Education Sector je financován Evropskou komisí.
Název projektu v angličtině: Living and learning in a natural and green environment
Partneři projektové spolupráce:
Financování: Erasmus + grantová dohoda pro více příjemců 220 210 EUR (dvě stě dvacet tisíc dvě stě deset eur a 0 centů)
Publicita projektu:   www.zsks.cz
Koordinátor projektu:
Agris Dobrovolskis, Project Manager
Jelgava Local Municipality
Liela iela 5/7, Jelgava, LV 3001
Tel. +371 63048487
Kontaktní osoba na ZŠ a MŠ Kamenický Šenov:
Mgr. Kamila Matysová
Tel: 487 767 330  (sekretariát školy)
Doslova křížem krážem, od severu na jih, od západu na východ, procestuje v následujících dvou letech šenovská základka Evropu. Dvouleté snažení paní učitelky Kamily Matysové vydalo své plody a škola byla zařazena do prestižního mezinárodního projektu v rámci evropského programu Erasmus. Vybrané šenovské děti se tak postupně podívají na Island, tento daleký severský ostrov navštíví náš tým již v únoru 2022, poté se vybrané děti podívají také do Rumunska, Portugalska, Španělska, a hlavně do Lotyšska, které je lídrem celého projektu. Smyslem projektu je samozřejmě pilovat komunikaci v angličtině, ale také zjistit, jaké výukové metody se používají v různých evropských zemích. Celý projekt je zaměřen na přírodu, ochranu životního prostředí a na to, jaké místo tato problematika zaujímá ve výuce. Rodiny šenovských dětí se na závěr také stanou hostiteli dětí z partnerských škol, aby i tyto děti mohly poznat krásy Kamenického Šenova a jeho okolí.