Světový den vody

Už jste někdy slyšeli, že se od roku 1993 na návrh OSN slaví Světový den vody? Tím dnem je 22. březen a důvodem skutečnost, že na světě více než miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody nebo nemá k vodě přístup. Světový den vody se věnuje problémům spojeným s čistotou a ochranou vod a s jejich šetřením.

Naši deváťáci se v rámci připomenutí tohoto dne vydali na návštěvu čistírny odpadních vod v České Lípě. Pro mnohé z nich to bylo poprvé, kdy se setkali s tímto prostředím a neskrývali překvapení, že likvidaci odpadních vod provází zápach a nevábné prostředí.

Bylo zajímavé si uvědomit, že každý se na znečištění vody podílíme.