Světový den zvířat

Vůbec poprvé díky projektu Erasmu jsme se v naší škole seznámili se Světovým dnem zvířat, který se slaví 4. října.

Žáci z 5. A věnovali tomuto svátku dokonce celý den své výuky. Nejprve se seznamovali s historií tohoto svátku a po zhlédnutí videa diskutovali o významu a odlišnostech zoologických zahrad, útulků pro opuštěná zvířata a stanic pro záchranu živočichů. Navzájem si vyprávěli o tom, jak se starají o svá zvířátka a v rámci slohu psali o svém zajímavém zážitku se zvířátky. V přírodovědě zjišťovali, jak volně žijící živočichové zdolávají překážky, které jim v přírodě stavíme my lidé a kteří živočichové nejvíce trpí stále větší fragmentací krajiny dopravními stavbami. Dobrým příkladem, jak se s tím vypořádat, jsou ekodukty pro lesní zvěř nebo podchody pro žáby či jiná drobná zvířata. Nový ekodukt se v letošním roce staví také v Libereckém kraji a žáci ve výtvarné výchově zkusili takový ekodukt malovat.

Šesťáci zase porovnávali rychlost různých zvířat. Nejprve si vybrali svého oblíbeného živočicha, na internetu vyhledali různé zajímavé informace a hlavně rychlost, jako se daný živočich pohybuje. V závěru hodiny porovnávali, který živočich se pohybuje nejrychleji a nejpomaleji a vyhodnotili nejzdařileji zpracovaný projekt.

Sedmáci se vydali na výpravu za oslíky a papoušky a své zážitky sepsali ve slohové práci.

K tématu Světového dne zvířat vznikla v jídelně školy nástěnka, kam svými zdařilými obrázky přispěli žáci 8. ročníku.

Erasmus+ project No.2021-1-LV01-KA220-SCH-000024421 „Living and learning in natural and green environment“