Výtvarná soutěž

Art competition for 1st grade pupils

As part of the ERASMUS+ project „Living and learning in a natural and green environment“, an art competition for 1st grade children took place in November. Children painted pictures on the theme „Nature, natural wealth around us“. Everyone did a great job and children’s paintings decorated our dining room. Authors of best works were awarded.

Výtvarná soutěž 1. stupně

V rámci projektu ERASMUS „Žít a učit se v zeleném prostředí“ proběhla v měsíci listopadu výtvarná soutěž dětí 1. stupně.

Děti malovaly obrázky na téma “Příroda, přírodní bohatství kolem nás“. Všem se moc povedly, oživily naší jídelnu a nejlepší práce byly oceněny.