Island (Iceland)

VÝJEZD NA DALEKÝ SEVER SE BLÍŽÍ
Je to tady. Blíží se náš první výjezd do ciziny v rámci Erasmu, a ještě k tomu na Island! Žáci i doprovázející učitelé jsou plni očekávání, avšak před samotným výjezdem je čeká ještě spousta práce. Učitelé se věnují zejména prezentaci projektu a komunikaci. Kupují se letenky, zajišťují poznávací aktivity, komunikujeme s ostatními partnerskými školami, probíhají schůzky s žáky i jejich rodiči. Po budově školy jsou rozmístěny nástěnky s informacemi a lákavými fotografiemi a mapkami míst, která brzy navštívíme. Brzy se u nich tvoří hloučky dětí, větších i menších a všichni zaujatě diskutují. Žáci 9. ročníku píší motivační dopisy, v angličtině vytvářejí video o České republice, Libereckém kraji, Kamenickém Šenově i naší škole, které budeme pouštět na Islandu. Probíhá školní kolo výtvarné soutěže o logo celého projektu a do finále, které proběhne na Islandu, postupují práce Saši Vince, Leony Horníkové, Elišky Váchové a Tadeáše Nacházela.
Deváťáci pracují aktivně a ti, kterým se dařilo nejlépe, jsou vybráni k výjezdu na Island. Šťastnými jsou Roman Blažek, Matěj Dušička, Vojta Hotař, Tadeáš Nacházel a Noel Traup. Než odjedou, musí ještě vypracovat prezentace o Islandu a přednést je ve 3. až 8. třídách.

Prezentace o Islandu

Expedice Island – Erasmus+

naše škola byla vybrána do mezinárodního projektu Erasmus+, který se pořádá v duchu hesla „Žít a učit se v přírodním a zeleném prostředí“. Žáci naší školy dostanou příležitost zdokonalit se v anglickém jazyce, navázat přátelství a spolupráci s dětmi z partnerských škol (Island, Rumunsko, Portugalsko, Španělsko, Lotyšsko), které se projektu účastní a v neposlední řadě si rozšíří své znalosti o možnostech ochrany životního prostředí.

První školou, kterou navštíví pětice žáků z devátého ročníku, bude alternativní škola na Islandu, která sídlí v malé vesničce Varmaland na západě země. Hlavní náplní programu na Islandu je sdílet informace o udržitelných zdrojích energie a o geologických zajímavostech této překrásné země. Děti budou ubytované v islandských hostitelských rodinách, zapojí se do projektových činností ve škole a navštíví přírodní zajímavosti dané oblasti.

Přejeme dětem šťastnou cestu a týden plný nezapomenutelných zážitků. Jana Hrůzková

Island na vlastní kůži

Prezentace z pobytu

Deváťáci na Islandu

V březnu se skupina pěti žáků devátého ročníku a dvou doprovázejících učitelek vydala na dlouhou a dobrodružnou cestu na Island. Byl to malý krok pro člověka, ale velký skok pro šenovské deváťáky. O své osobní zážitky na Islandu se Tadeáš Nacházel, Noel Traup, Roman Blažek, Matěj Dušička a Vojta Hotař s veřejností podělili krátce po svém návratu ve velkém sále KLVC. Sál praskal ve švech a návštěvníci tohoto mimořádného večera si kromě fotek a osobních postřehů kluků mohli prohlédnout i suvenýry, které si kluci z Islandu dovezli. K vidění toho bylo hodně – islandské noviny, pohlednice, mapy, prospekty a dokonce i lávový kámen. Všichni, kteří přišli kluky podpořit, mohli také ochutnat tradiční islandské lékořicové sladkosti – mňam?!?!

Výjezd na tento turisticky atraktivní ostrov se podařilo zrealizovat v rámci projektu Erasmus+, kterého je naše škola součástí. Projekt umožní 25 žákům naší školy, aby si rozšířili znalosti o způsobech využívání obnovitelných zdrojů a možnostech ochrany životního prostředí a zejména navázali přátelství s dětmi z partnerských škol, které se projektu účastní a zdokonalili se v komunikaci v anglickém jazyce. Dalšími zeměmi, do kterých se žáci naší školy podívají, jsou Rumunsko, Portugalsko, Španělsko a Lotyšsko. Celý projekt bude zakončen na jaře 2023, kdy do Kamenického Šenova přijede 25 studentů a 10 učitelů z účastnických zemí.

Kluci dostali prostor, aby shrnuli svojí zkušenost s projektem do několika vět.

Noel – „Za mně (a pravděpodobně za všechny) byli nejlepší na Islandu lidi, které jsem tam potkal. Před odjezdem jsem se těšil na přírodu Islandu, lidi mě ani tolik nezajímali. Teď bych ale šel kamkoliv, kdybych věděl, že je tam potkám. Jsem rád, že jsem se projektu zúčastnil a setkal se na Islandu s mými novými přáteli.“

Tadeáš – „Nejsilnější zážitek z pobytu na Islandu bylo poznávání nových kultur, nových zvyků, ale hlavně poznávání nových lidí, se kterými jsme si skvěle rozuměli a díky nim byl pobyt na Islandu o to příjemnější a zábavnější. Děkuji za tuto příležitost.“

Vojta – „Účast v projektu Erasmus+ doporučuji všem, protože vám rozšíří znalosti o jiných kulturách a pomůže vám se zlepšit v Angličtině a určitě se tam budete chtít někdy v budoucnu vrátit. Další důvody proč doporučuji projekt Erasmus+ je, že si třeba najdete nové přátele z jiné země.“