Kariérové poradenství

Kariérový poradce je Mgr. Ivana Novotná,

novotna@zsks.cz, tel. 488 881 608

Oblast kariérového poradenství:

 • poradenská činnost pro žáky, zákonné zástupce žáků i učitele v souvislosti s volbou povolání
 • diagnostika studijních předpokladů žáků
 • spolupráce s organizacemi a institucemi nabízejícími poradenskou činnost (PPP, SPC, Úřad práce…)
 • příprava a koordinace účasti našich kmenových žáků na projektových dnech středních škol
 • zajišťování exkurzí zaměřených na volbu povolání
 • organizace odborně tematických setkání rodičů a žáků se zástupci středních škol
 • distribuce informačních a propagačních materiálů středních škol
 • zajišťování dotačních titulů umožňujících výjezdy žáků na veletrh vzdělávání a burzy středních škol
 • evidence přihlášek ke studiu a zápisových lístků
 • poradenská podpora pro zákonné zástupce žáků během procesu odvolacího řízení a při podávání přihlášek v dalších kolech přijímacího řízení
 • evidence žáků přijatých k navazujícímu studiu ve školní matrice
 • sledování legislativních změn v oblasti dané problematiky a aktuální poptávky na trhu práce ve vztahu k uplatnitelnosti absolventů

Informace pro vycházející žáky

Prezentace – PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Jak podat přihlášku, formuláře ke stáhnutí

Přihlášky na střední – přihlašovací systém

 

 

Zajímavé odkazy:

ČT EDU – připrav se na přijímačky

DOD – Střední škola mediální techniky a tisku

Cermat

Edulk – přijímací řízení