Prevence

Motto:
Smysl má taková prevence, do které se zapojí všichni a která povede ke zdravému životnímu stylu, posilování kvalitních mezilidských vztahů,

rozvoji a podpoře sociálních kompetencí a tím k vytváření zdravé společnosti.

Metodik prevence:

1. st. – Mgr. Iveta Kurdzielová, kurdzielova@zsks.cz

2. st. – Mgr. Věra Kreuzová, kreuzova@zsks.cz

Potřebujete poradit? Jsme tu pro Vás… kontaktujte nás, domluvte si konzultaci…

Metodik prevence je učitel, který působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb. V oblasti rizikového chování vykonává zároveň činnosti metodické, informační a koordinační.

Preventivní program školy

Metodické doporučení MŠMT k prevenci a postihu záškoláctví a omlouvání žáků z vyučování

Zajímavé odkazy:

Hledáte pomoc?

Učíme se s chytrou školou O2