První školní týden na 1. stupni

autor: | 15. září 2023

K úspěšnému startu školního roku patří pohoda a klidný rozjezd. Pro děti je důležité, aby se plně adaptovaly na školní režim. Proto všechny aktivity prvního týdne směřovaly k posilování sounáležitosti třídního kolektivu, vytváření pozitivního třídního klimatu a rozvoji klíčových kompetencí žáků. Počasí přálo, a tak děti nezůstávaly pouze ve škole, ale vyrážely také se svými třídními učitelkami do přírody, poznávaly okolí či sportovaly na místním fotbalovém hřišti.