Nový projekt Erasmus odstartoval 1. září

autor: | 9. října 2023

Vzděláváním ke spolupráci je název dalšího projektu Erasmus+, který budeme realizovat během příštích 18 měsíců. Vyjadřuje, že vzdělávání nejen žáků, ale i pedagogů vnímáme jako důležité a potřebné, abychom se i v budoucnu mohli zapojovat do dalších projektů a drželi se moderních a prospěšných trendů ve vzdělávání našich žáků.
Pro žáky jsou připraveny dva výjezdy – do Španělska v dubnu 2024 a do Polska na podzim 2024. U nás uvítáme žáky z partnerských škol v květnu 2024. Spolupráce s těmito partnerskými školami se ponese opět v duchu environmentálního vzdělávání, aktivního využívání digitálních technologií ve výuce a vzájemné komunikaci a nově i zdravého životního stylu.
Kromě těchto výjezdů s žáky, se kterými už máme zkušenosti, se pouštíme i do nových oblastí.
Jedna z nich se nazývá job-shadowing, nebo-li stínování. Celkem 5 učitelů vyjede do partnerských škol na Slovensku a ve Finsku, aby hledali inspiraci do vzdělávání žáků se spe
ciálními potřebami, kariérového poradenství a nových metod a technologií ve výuce.
Další novinkou je kurz angličtiny pro pedagogy, na který navážou jazykovými kurzy v Irsku nebo na Maltě během letních prázdnin. Tyto kurzy by měly přispět k tomu, aby další učitelé měli v budoucnu možnost doprovázet žáky při výjezdech do ciziny a byli mohli aktivně používat angličtinu při návštěvách z partnerských škol u nás.
Několik učitelů se také zúčastní vzdělávacích kurzů pod taktovkou finských školitelů, a to v oblastech školního managementu, outdoorové výuky, wellbeingu a udržitelnosti ve vzdělávání.
První z výjezdů, stínování na Slovensku, nás čeká už v polovině října.
Mgr. K. Matysová