Business Talent 2023

autor: | 20. října 2023

Ve středu 18.10. se skupina nadšených žáků vydala na soutěž Business Talent 2023, letošní téma je zaměřeno na cirkulární ekonomiku. Vyzkoušeli si práci nejen s kreslícím programem, ale v návaznosti i s laserem, pracovali v laboratořích a snažili se vyrobit eko výrobek.
Nakonec vytvářeli prezentaci a nejhorší úkol pro všechny, prodat odborné porotě své výrobky. Vítězné družstvo s eko fotbálkem pokračuje do krajského kola. Gratulujeme!

Business Talent

V. Kreuzová