Erasmus – Studijní pobyt na Slovensku II.

autor: | 20. října 2023

Ve středu se nám dostalo vřelého přivítání na ZŠ Vinbarg v Bardějově, škole jen o málo menší než je ta naše. Tématy, která se zdejšími kolegy sdílíme, jsou např. péče o žáky se specifickými potřebami, asistence, digitalizace, inkluze, financování, výuka jazyků, sportovní aktivity a opět i karierové poradenství. A co nás zde nadchlo? Prostorné učebny, kanceláře i chodby, moderní plavecký bazén, sportovní hala (ještě větší než u nás – je to vůbec možné 😉), hudební znělky místo zvonění, pravidelné projektové dny zaměřené na poznávání regionu. A co by si přáli zdejší kolegové? Moderní digitální pomůcky a školní zahradu. Celý den jsme ukončili besedou s deváťáky a odpolední prohlídkou historického centra města zapsaného na seznamu UNESCO.