Učíme se s Chytrou školou O2 – E-bezpečí

autor: | 8. listopadu 2023

Díky projektu O2 chytrá škola jsme mohli již podruhé v letošním roce přivítat v úterý 7. listopadu na naší škole kpt. Bc. Pavla Schweinera, experta a lektora z E-bezpečí. Tentokrát vedl přednášku pro žáky 8. a 9. ročníků o nástrahách online světa. Povídal si s žáky o sociální sítích, vysvětlil jak fungují, společně se zamysleli nad výhodami a nevýhodami jejich využívání. Žáci se dozvěděli, na co si dávat na sociálních sítích pozor a jak je důležité si svůj účet zabezpečit a správně nastavit. Dalším tématem byla kyberšikana. Společně si připomněli znaky kyberšikany a učili se rozhodnout, kdy jde a nejde o kyberšikanu. Také se zamysleli nad tím, co někoho vede k páchání kyberšikany. Na praktických příkladech jim bylo vysvětleno, jaká jsou její hlavní rizika a jak se mohou bránit. Na závěr dětem vysvětlil, že největší ochranou je vyvarovat se pořizování nevhodného digitálního obsahu.

Odpoledne byla připravená přednáška pro rodiče. Navazovala na online kurz, který jsme díky projektu O2 Chytrá škola rodičům zprostředkovali v minulém školním roce. Tentokrát se  mohli osobně setkat s odborníkem a diskutovat o všem, co je zajímá, co jim dělá starosti a jak bezpečně provádět své děti v online světě.

Moc nás mrzí, že rodiče tuto možnost nevyužili. Děkujeme dvěma maminkám, které na přednášku dorazily.

O2 Chytrá škola

E- bezpečí

B. Boš, Iv. Kurdzielová