Projekt Medové snídaně

autor: | 15. listopadu 2023

Propagace zdravého životního stylu, správných stravovacích návyků, medu jako potraviny i medu jako léku. Medové snídaně představují dětem včely jako zajímavé živé tvory, objasňují jejich význam pro přírodu i život člověka v konsekventních skutečnostech. Nejedná se o prostou přednášku.
Lektorka nám zábavnou, interaktivní formou za pomoci herních i reálných pracovních pomůcek přiblížila práci včelařů i práci včel. Programu se zúčastnili v pěti přednáškách všichni žáci 1. stupně.
Denisa Zifčáková