27. 11. 2023 STÁVKA

autor: | 23. listopadu 2023

Vzhledem ke skutečnosti, že se většina zaměstnanců naší příspěvkové organizace rozhodla využít ústavního práva na stávku, ze závažných důvodů, tj. organizačních a technických příčin, které znemožňují řádné poskytování školního a předškolního vzdělávání, přerušuji dne 27. 11. provoz v celé škole a všech mateřských školkách.

T. Vlček

Dopis odborů

Informace ředitele školy

Přerušení provozu

Informace k ošetřovnému