Adventní zdobení

autor: | 29. listopadu 2023

Žáci obou osmých tříd v rámci pracovních činností mohli prokázat svoji kreativitu a pokusit se vyrobit něco pěkného pro své blízké. Svého úkolu se zhostili se ctí, pracovali s nadšením a nepochybně se svými výtvory doma zabodují.

Iv. Novotná