Adventní čas v kostele

autor: | 14. prosince 2023

Abychom si připomněli, že Vánoce nejsou pouze o dárcích, ale mají mnohem hlubší význam, vyrazili žáci 6. a 7. ročníků na exkurzi do místního kostela. V rámci dějepisu se od pana ředitele dozvěděli zajímavé informace o kostele a jeho historii. Hlavní slovo poté dostal pan farář, který žákům pověděl o adventu a křesťanském významu Vánoc. Celá exkurze byla završena prohlídkou varhan, které si mohli žáci vyzkoušet a zpěvem koled za jejich doprovodu. Exkurze nás přiblížila o kousek blíže k Vánocům a představila nám kostel jako místo, které stojí za to navštívit.

Mgr. Gabriela Bošová