Pf 2024

autor: | 21. prosince 2023

Vážení rodiče,
závěr kalendářního roku přinesl naší škole mnoho úspěchů, a to nejen v tradičních sportovních
disciplínách, ale i naukových soutěžích.
Například mladší žáci bodovali v logickém desetiboji, deváťáci uspěli na kraji s ekologickým projektem a získali pro školu robota, dařilo se jim také v anglickém jazyce a finanční gramotnosti. Šesťáci natočili
skvělé reportáže pro Českou televizi – Déčko, a to není zdaleka všechno. Přál bych nám všem, abychom v tom novém roce na této vítězné vlně popluli i dále, a zároveň Vám všem přeji klidné svátky vánoční.

T. Vlček