Lednové Erasmovinky

autor: | 21. ledna 2024

Mílovými kroky se blíží výjezd žáků 7. ročníku do Španělska do městečka Roquetas de Mar na pobřeží
Středozemního moře. Zájemců se sešlo celkem 12, vycestovat ale může jenom 8 z nich. Zapojili se proto
do soutěže o logo, které má vyjádřit, že ve Španělsku se sejdeme společně s žáky z Francie a Německa.
Zájemci také píší motivační dopisy. Na základě těchto aktivit bude vybráno 8 šťastlivců, kteří v dubnu
navštíví nejjižnější část Španělska, Andalusii, společně s paními učitelkami Viktorií Maderovou a
Kristýnou Lukšovou.
Náš nový projekt Erasmus s názvem Vzděláváním ke spolupráci nabízí skvělé příležitosti i pro učitele.
Přímo v budově školy mají možnost navštěvovat kurz anglického jazyka pod vedením p. uč. Moniky
Vince. Kurz běží pro dvě kategorie – začátečníci a pokročilí. Kurzy jsou zaměřeny hlavně na rozvoj slovní
zásoby, správnou výslovnost a také konverzaci na určitá témata, která bychom mohli využít např. při
cestování, při návštěvách v partnerských školách nebo komunikaci při jejich návštěvách u nás. Návštěva
partnerských škol u nás proběhnout opět v květnu.
Další z našich výjezdů pedagogů se odehraje už příští týden ve finském městě Rovaniemi. Setkání
pedagogů z různých koutů světa s názvem LIFE 2024 je týdenní zkušenost se stínováním na finských
školách. Program se zaměřuje na kulturu kolaborativního učení, kterou podporuje nejnovější finské
kurikulum. Program dále zahrnuje stínování finských učitelů a zkušenost s každodenním životem na
místních školách, přednášky odborníků na vzdělávání, diskuze s dalšími účastníky LIFE 2024 z celého
světa, možnost zažít finské vzdělávání z pohledu studentů v rámci workshopů zaměřených na
pedagogiku přírody, ruční práce, domácí ekonomiku, sport a wellfare pedagogiku. Paním učitelkám
Hrůzkové a Vince přejeme šťastnou cestu a spoustu podnětných profesních zážitků.
Za tým Erasmu Kamila Matysová