Zápis do ZŠ

autor: | 1. května 2024

Zápis do 1. tříd základní školy proběhl 18. dubna. Všechny děti, které prostřednictvím svých zákonných zástupců o přijetí požádaly, byly přijaty. Jsme velmi rádi za důvěru, kterou nám rodiče a budoucí prvňáčci projevili. Děkujeme vám!

Odklady

Přípravná třída

Nadále sledujte naši sekci pro budoucí prvňáčky, kde budeme postupně přidávat další potřebné informace. Těšíme se na společnou cestu vzděláváním!

Vedení školy