Učíme se společně

autor: | 11. května 2024

Ve čtvrtek 9. 5. proběhl společný projektový den, kdy si žáci 7. A připravili několik stanovišť pro své mladší spolužáky ze 3. A. Na stanovištích je čekalo několik úkolů z oblasti zdravovědy, dopravní výchovy, poznávání živočichů a jiné. Všichni si společné dopoledne užili.

Lenka Šturcová