Výlet na Konopiště

autor: | 15. května 2024

V úterý 14. května se naši sedmáci a osmáci zúčastnili výletu na zámek Konopiště. Udělalo nám velkou radost, že jsme byli osloveni paní Machovou a Matysovou z našeho městského úřadu, abychom vyjeli na exkurzi spolu s „jejich“ studenty Univerzity třetího věku. Mezigenerační dialog se vyvedl a mě, jako dějepisáře, potěšil fakt, že vybrané místo je úzce spjato i s dějinami našeho okresu. Vždyť majitel zámku a následník trůnu , arcivévoda František Ferdinand, měl na Zákupech svatbu. Rád bych také poděkoval všem dětem za vzorné chování a nevídanou dochvilnost.

T. Vlček