Rozvíjíme digitální dovednosti

autor: | 23. května 2024

Žáci 4. B v hodině přírodovědy, v souvislosti s probíraným učivem Ekosystém louka a park, natáčeli krátká videa života v trávě, na květech, pod keři, prostě všude, kde je napadlo. Povedlo se jim natočit například ploštici, včelku, mravence, mouchu, mšice. Z jednotlivých videí se pokusí vytvořit společnou prezentaci o hmyzu u nás.

Mgr. Vlasta Marková