Pasování na čtenáře v 1. B

autor: | 21. června 2024

Celý školní rok směřovaly děti z 1. B k jasnému cíli. Kromě psaní, počítání a dalších dovedností se naučily také velmi pěkně číst. Před několika dny si do školy přinesly oblíbenou knihu, představily ji spolužákům a kousek z ní přečetly.
Ve čtvrtek 20. 6. pak do třídy zavítala Písmenková víla a pasovala děti na rytíře řádu čtenářského. Děti jí na oplátku slíbily, že se budou o knihy pěkně starat a nikdy je nebudou ničit. Nesměl chybět ani přípitek na konec 🥂.

Mgr. Michala Hokrová