Informace

O naší mateřské škole

Filosofie naší MŠ je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dětí cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle možností, zájmu a potřeb. Máme na zřeteli, že základem našeho úsilí je HRA! Důležitou roli v životě člověka hraje správná předškolní výchova a výuka. My jsme si toho dobře vědomi. Za dobu, během níž je naše školka provozována, jsme vybudovali skvěle fungující, zábavné a zkušenými lektory řízené prostředí, ve kterém se bude každé dítě již po krátké chvíli cítit skvěle a uvolněně. Každý den se odehrává dle stejného harmonogramu. Nicméně i přesto můžeme zaručit, že každá chvíle strávená v naší mateřské školce bude pro Vaše dítě jedinečná. Aktivní pohyb, odpočinek, učení i hraní. To vše pořád dokola a přece pokaždé jinak.

Jestliže chcete mít jistotu, že Vaše dítě vykročí do velkého světa opravdového života dobře připravené a se správnými návyky, neváhejte jej svěřit do naší péče.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Denní harmonogram

Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání.

Provoz MŠ je od 6:00 h. do 16:00 hodin.

Odchod dětí domů po obědě je umožněn do 12:00, poté se MŠ z provozních důvodů zamyká.

Po celý den je v MŠ zajištěn pitný režim.

6:00 – 8:00

příchod dětí do MŠ, děti se scházejí v patře budovy, kde mají svou třídu

následují volné a organizované hry

individuální rozhovory a práce učitelek s dětmi, pracovní činnosti

individuální příprava předškolních dětí

8:00 – 8:30

ranní cvičení,pohybové aktivity

jazykové chvilky, ranní kruh

8:30 – 9.00

hygiena

svačina

9:00 – 10:00

výchovně vzdělávací činnosti,řízená činnost

plnění třídních programů, komunitní kruh

hygiena

10:00 – 11:30 pobyt venku, převlékání
11:30 – 12:00

hygiena, oběd

hygiena

12:00 – 14:00 odpočinek, pohádka čtená nebo hraná
14:00 – 14:30

hygiena

odpolední svačina

14:30 – 16:00

spontánní aktivity dětí

činnosti dle nabídky učitelek,opakovací chvilky

v letním období pobyt dětí na školní zahradě

postupný odchod z MŠ

Charakteristika školy

Mateřská škola Mistrovická je patrová budova, jejíž kapacita je 50 dětí, kterým nabízí celodenní výchovu a vzdělávání celkem 4 kvalifikované
pedagogické pracovnice, asistent pedagoga a 2 provozní zaměstnanci.

MŠ navštěvují děti od 2 do 7 let, které jsou rozděleny podle věku a potřeb do dvou tříd.

Je to zděná, původně rodinná vila, v níž byla v roce 1991 provedena modernizace a rozsáhlá rekonstrukce, prostorově vyhovuje potřebám dětí a plnění výchovných cílů a úkolů.

V přízemí MŠ jsou šatny pro obě třídy, sociální zařízení, výdejna jídla, jídelna sloužící jako malá tělocvična, sklepní prostory, sklad potravin, prádelna, sušárna, kotelna a úložný prostor pro venkovní vybavení.

V patře jsou dvě třídy s hernou pro děti od 2 do 4 let a pro děti od 4 do 7 let, dvě ložnice, kancelář, skladové prostory, místnost pro potřeby učitelek s koutkem pro logopedickou prevenci a sociální zařízení.

Stravování je zajištěno jídelnou základní školy, jídlo se denně dováží, v MŠ je pouze výdejna, která slouží i k přípravě svačin.

Třídy a herny mají odpovídající vybavení, na dobré úrovni je i vybavení pomůckami.

V roce 2014 došlo k celkové rekonstrukci- snížení energetické náročnosti budovy. Budova byla zateplena s novými vnějšími omítkami, vyměněna okna a venkovní dveře, uhelna byla proměněna na úložnou místnost pro venkovní vyžití a vyměnil se kotel na tuhá paliva za nový plynový kotel.

Opravila se střecha a uvnitř budovy došlo ke změnám a úpravám v podobě nového dětského sociálního zařízení, nové dlažby, obkladů a celá školka se vymalovala. Byly obnoveny obě třídy v patře a vybaveny novými koberci, stoly a židličkami.

Školní rok 2015/2016 došlo k celkové rekonstrukci zahrady, protože naše MŠ dostala dotaci z EU a za finanční účasti města byla zahrada proměna v přírodní ekozahradu. Od jara roku 2016 se můžeme na této zahradě těšit z vrbových staveb, srubového altánu sloužícího jako venkovní učebna, překážkových drah, pískoviště, skluzavky, kruhové houpačky, tunelu a podzemního telefonu, také z mlhoviště, které v letních dnech slouží k příjemnému osvěžení a v neposlední řadě také záhonky, hmyzí a motýlí domeček. Máme i několik ovocných stromů a keřů. Zahrada je celoročně využívána.
Interiér i exteriér školy splňují požadavky stanové MŠMT a současně imitují rodinné prostředí, ve kterém se odráží estetické cítění celého kolektivu.
Celý komplex MŠ je svou polohou začleněn do okrajové části města, nachází se v klidném prostředí, poblíž lesa, parků a hřiště. Budova je obklopena ekozahradou s udržovaným trávníkem, vzrostlými stromy, která poskytuje bezpečná a nápaditá zákoutí k dětským hrám.

MŠ používá nejefektivnější způsob výuky dětí – učení hrou a prožitkem.

Poskytuje laskavé, otevřené a pro děti podmanivé prostředí, kde se všichni cítí příjemně a bezpečně. Hry, programy, učební metody a plány jsou systematicky připravovány a detailně propracovány.

Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni, celý komplex MŠ využíváme ke společnému setkávání při různých příležitostech.