Škola pro všechny

Novinky

Adaptační pobyt žáků šestého ročníku

Adaptační pobyt žáků šestého ročníku

Přechod na druhý stupeň je v životě školáků významným milníkem. Poznat lépe své nové spolužáky a třídní učitelky, podpořit seberozvoj žáků a spolupráci v kolektivu jsou cíle adaptačního pobytu, který naši šesťáci v letošním školním roce absolvovali v Lesné u Jiřetína pod Jedlovou.

První školní týden na 1. stupni

První školní týden na 1. stupni

K úspěšnému startu školního roku patří pohoda a klidný rozjezd. Pro děti je důležité, aby se plně adaptovaly na školní režim. Proto všechny aktivity prvního týdne směřovaly k posilování sounáležitosti třídního kolektivu, vytváření pozitivního třídního klimatu a rozvoji klíčových kompetencí žáků.

Slavnostní zahájení školního roku 2023/24

Slavnostní zahájení školního roku 2023/24

V pondělí 4. září jsme před školou slavnostně přivítali nové žáčky prvních tříd a přípravky. Po slavnostní řeči pana ředitele Tomáše Vlčka a pana starosty Martina Bártla se děti poprvé setkaly se svými třídními učitelkami, vychovatelkami i paní asistentkou.

Zpátky do školy

Zpátky do školy

Děti přípravky a 1. tříd slavnostně přivítáme v 8:15 před školou. Žáky 2.-9. tříd v 8:00 přivítají jejich třídní učitelky v kmenových třídách, výuka skončí v 8:45.

Následující akce

Spolupracujeme