Informace k přijímacím zkouškám na střední školy

autor: | 31. ledna 2024

Vážení rodiče, žáci,

zítra bude spuštěn elektronický systém DiPSy k přihlašování na střední školy.

Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. Pokud je to jen trochu možné, preferujte možnost č. 1, vyplnit přihlášku elektronicky.

Všechny informace najdete na portále PRIHLASKYNASTREDNI, kde najdete i přehledné videonávody a formuláře ke stažení (např. lékařský posudek).

Pokud máte zájem, také vás zveme 6. února na odborně tematické setkání s Ing. Petrem Veselým (ředitel SPŠ v CL), který vám názorně ukáže, jak postupovat při vyplňování přihlášky v systému DiPSy.

Bude vám k dispozici i kariérová poradkyně Mgr. I. Novotná.

ZSKS – Kariérové poradenství

Iv. Kurdzielová